“Het Juiste Loket is een voorziening die is gestart door de rijksoverheid. Voor zorgvragers, maar ook verwijzers, aanbieders van zorg binnen de diverse domeinen, maar ook dus voor de Jeugdwet. Je kunt daar onder meer terecht voor advies als je in de bureaucratie dreigt vast te lopen”, zegt Frank Praat, VKJP-bestuurslid en vertegenwoordiger van de vereniging in de Commissie Jeugd bij de federatie P3NL. Praat denkt dat VKJP-leden gebaat zouden zijn bij meer bekendheid met het Meldpunt Juiste Loket.

Lang niet iedere professional in de kinder- en jeugdpsychotherapie blijkt het meldpunt te kennen, laat staan er gebruik van te maken. Sinds oktober 2016 behandelt het loket immers ook vragen over de zorg en ondersteuning van kinderen met een intensieve zorgvraag en over zogenoemde intensieve kindzorg (IKZ).

Kosteloos
Het meldpunt neemt vragen, ook van professionals, kosteloos in behandeling zodra deze vallen onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als instrumenten gebruikt het meldpunt: e-mail, telefoon en website. Het Juiste Loket belooft binnen drie dagen antwoord op e-mails.

Kastje naar de muur
Het Juiste Loket verwierf een zekere bekendheid in de palliatieve zorg, langdurige zorg en inzake de overdacht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuisbehandeling. Daarmee kreeg het naam als redmiddel voor volwassen patiënten die van het kastje naar de muur werden gestuurd. Minder bekend is dat de diensten van het loket al jaren ook open staan voor vragen over verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis. Vragen van patiënten, mantelzorgers en ouders, maar ook van professionals zoals kinder- en jeugdpsychotherapeuten.

Het Juiste loket is op werkdagen van 10 tot 17 uur bereikbaar op telefoonnummer 030-7897878, via e-mail op meldpunt@juisteloket.nl en via de website www.juisteloket.nl