Vanuit de sector is in de zomer van 2019 kritisch gereageerd op het rapport De jeugd-ggz na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen. "Dat het perspectief van kinderen en ouders vrijwel ontbreekt in het onderzoek", is de meest prangende van zes harde punten van kritiek in een brief die het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) namens tien vooraanstaande jeugd-ggz-organisaties stuurde aan de Tweede Kamer.

Het NIP stelt dat ouders en kinderen, maar ook huisartsen, de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en andere medisch specialisten gehoord hadden moeten worden.

Specialistische jeugd-ggz onderbelicht
Dat het rapport de jeugd-ggz beticht te veel als aparte sector te opereren, wordt door het NIP juist als een voordeel benoemd, namelijk "dat de jeugd-ggz als aparte sector het mogelijk maakt het vak verder te ontwikkelen en de samenwerking met anderen te zoeken." Ook zouden de onderzoekers het belang van veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz (zoals jeugdpsychotherapie) hebben onderbelicht. Het NIP vraagt aandacht voor de hoge administratieve lasten, de wachttijden en aanbestedingsperikelen en bepleit een gezonde arbeidsmarkt met eerlijke tarieven en ruimte voor beroepstrots.

Onderzoek
Om het onderzoek 'De jeugd-ggz na de Jeugdwet' was gevraagd door de Tweede Kamer na de eerste evaluatie Jeugdwet. De jeugd-ggz was in die evaluatie onderbelicht gebleven. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door de overheid (ZonMw) en uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het onderzoeksbureau Nivel, beide gefinancierd door het ministerie van VWS. Minister Hugo de Jonge noemt het rapport De jeugd-ggz na de Jeugdwet niet in de kamerbrief van 7 november 2019, waarin hij de decentralisatie deels terugdraait. Toch lijken de maatregelen van de minister, gezien de gelijkgestemde inhoud van rapport en brief, geïnspireerd te zijn door het eigen onderzoek van het ministerie van VWS.
De brief van het NIP werd medeondertekend door de NVvP, BPSW, NVO, AJN, NVK, LVVP, MIND, GGZ Nederland en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees het rapport De jeugd-ggz na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen.
Lees
de volledige brief van het NIP namens tien organisaties.

Zie ook het dossier jeugdhulp van P3NL en de reactie van het VKJP-bestuur op het terugdraaien van de decentralisatie door de minister.