Kinderen in Nederland zijn vanaf hun vijfde tot hun zestiende levensjaar leerplichtig. Dat geldt ook voor kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten.
Halen ze in die periode een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) dan krijgen ze een zogenoemde ‘startkwalificatie’. Jongeren tussen de 16 en 18 die nog geen startkwalificatie hebben, zijn ‘kwalificatieplichtig’ (met uitzondering van jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs).
De leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet van 1969. In de praktijk betekent de leerplicht dat ouders hun kinderen moeten inschrijven bij een school en dat de kinderen daar gedurende het schooljaar daadwerkelijk dagelijks naartoe gaan.

Lees de uitleg van de overheid over leerplicht en kwalificatieplicht.

Raadpleeg de Leerplichtwet 1969 op overheid.nl