De rechten van alle kinderen, overal ter wereld, zijn door de Verenigde Naties (VN) vastgelegd in het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Het verdrag bestaat uit 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren. Zo heeft ieder kind recht op een veilig thuis, zorg, onderwijs, voeding, bescherming, en recht op een eigen stem.
Landen die het verdrag geratificeerd hebben – dat zijn er 196 waaronder Nederland – moeten ervoor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt. Daarbij heeft Nederland drie voorbehouden gemaakt inzake het recht op sociale zekerheid, de toepassing van volwassenenstrafrecht op 16- en 17-jarigen, en de beperking van rechtshulp en hoger beroep bij ‘lichte delicten’.

Lees de achtergrondinformatie voor professionals op kinderrechten.nl

Raadpleeg de officiële Nederlandstalige versie van het Verdrag inzake de rechten van het kind (pdf, 35 pagina’s).