De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor volwassenen en kinderen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. De zorgaanbieder maakt een zorgplan met een beschrijving van de benodigde zorg, bijvoorbeeld het verblijf in een zorginstelling, persoonlijke verzorging en verpleging, medische zorg, dagbesteding, vervoer naar de dagbesteding of dagbehandeling en hulpmiddelen zoals medicijnen of een rolstoel.

Raadpleeg de Wet langdurige zorg op overheid.nl