Gemeenten bieden hulp aan huis om ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld door hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning die in 2015 in werking trad, de Wmo 2015.

Raadpleeg de Wmo 2015 op overheid.nl