Ondanks dat de coronajaren achter ons liggen blijven de mentale problemen van jongeren onverminderd hoog. Na de sterke stijging van mentale problemen bij jongeren tussen 2017 en 2021, is er in 2022 geen enkele daling te zien ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Jong na Corona, een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut. De problemen zijn met name sterk aanwezig bij meisjes op het voortgezet onderwijs, waarvan bijna de helft aandachts- en concentratieproblemen of emotionele problemen rapporteert.

Verklaringen

De onderzoekers identificeren een aantal mogelijke verklaringen voor de mentale problemen; zo ervaren jongeren nog altijd veel druk door het schoolwerk en zijn meisjes in het voortgezet onderwijs minder positief over de sociale relaties met ouders, vrienden, klasgenoten en leraren in vergelijking met 2017. Daarnaast zouden ook de maatschappelijke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis mogelijk een negatieve invloed hebben gehad op de mentale gezondheid van jongeren. Hierdoor zien jongeren minder perspectief voor de toekomst.

Socialemediagebruik fors gestegen

Het percentage jongeren dat intensief gebruik maakt van sociale media is tussen 2021 en 2022 fors gestegen. Deze stijging is te zien bij de hele onderzoekspopulatie: zowel jongens als meisjes en zowel op de basisschool als op het voorgetzet onderwijs. De onderzoekers wijten dit aan een mogelijk TikTok-effect, aangezien het gebruik van deze app in dezelfde periode sterk is toegenomen. Er is nog geen causaal effect aangetoond tussen sociale mediagebruik en mentale problemen, maar dit kan wel een katalysator zijn, zoals bekend is uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat eerder op deze site geplaatst is.

Havoleerlingen

Uit het onderzoek blijkt tot slot dat veel trends tussen 2021 en 2022 voor havoleerlingen minder gunstig zijn dan bij andere onderwijsniveau's het geval is. Het percentage leerlingen dat school leuk vindt en positief is over de relatie met ouders en docenten daalde met name bij dit onderwijsniveau. Ook steeg het percentage havoleerlingen met mentale problemen, terwijl er voor leerlingen op het vwo en vmbo op dit gebied geen veranderingen zijn waargenomen.

Meer lezen