Frénk van der Linden, bekend als journalist en interviewer, schreef een persoonlijk boek over de conflictueuze scheiding van zijn ouders, de verstoting van zijn moeder door vader, zijn zus en hemzelf, én het recente weerzien van het gezin. Van der Linden schrijft aan zijn moeder: “Onontkoombaar drong de laatste jaren tot ons door dat het ook tussen jou en pa niet zo simpel in elkaar kon zitten als wij onszelf wijs hadden gemaakt. Dat slechts één van jullie tweeën thuishoorde in de beklaagdenbank, viel niet meer vol te houden.”
Trouw-recensent Anna Krijger prijst het relaas van de “liefdesoorlog” tussen Van der Lindens ouders, vooral vanwege het reflectievermogen van de schrijver en zijn “even compassievolle als meedogenloze pen.”

En altijd maar verlangen. De liefdesoorlog van mijn ouders. Frénk van der Linden. Hardcover, 240 pagina’s, € 20,99. Verschenen bij Luitingh-Sijthof (2021).

Zie ook het themanummer over echtscheiding van het VKJP-tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie met een artikel van Ad Oud over ouderverstoting. Gratis voor leden.