Johann Hari had depressies sinds zijn jeugd. Nu, als bijna-veertiger, is hij journalist en vulde hij zijn ervaringsdeskundigheid aan door te praten met honderden wetenschappers, psychologen en lotgenoten. In zijn boek Verbinding verbroken concludeert hij dat depressie helemaal niet ontstaat als een chemisch proces in de hersenen, maar vanuit een sociale en spirituele onbalans. “We zijn afgesneden van wat we van nature nodig hebben”, zegt hij. De voorbeelden die hij als bewijs aanvoert zijn interessant. Hij noemt het afnemende belang van de ‘stam’ ofwel het gezin, de activiteiten in de groep. Hari onderkent de grote impact van traumatische ervaringen en noemt het belang van de natuur – in een stedelijke omgeving komen psychische problemen vaker voor, net als in hiërarchische situaties die gepaard gaan met vernedering en ‘statusangst’. Zinvol werk en uitzicht op een positieve toekomst zouden preventief werken, als het om depressie gaat.

Verbinding verbroken (The Lost Connections), Johann Hari, Nijgh &Van Ditmar, 2018.

Lees de boekbespreking door Ramón Lindauer in het Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, aflevering 1 2019.