Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

EMDR-behandeling bij ouders en hun chronisch zieke kind

Door: Frieda Aelen, Agnes Dommerholt

In de klinische en ambulante behandeling van kinderen met een chronische ziekte moet er aandacht zijn voor posttraumatische stressklachten bij zowel het kind als de ouder, als gevolg van het ziekteproces van het kind. EMDR-behandeling van beiden in systeemverband, blijkt de klachten snel en effectief te verminderen. De verwer-king met EMDR vindt plaats in aanwezigheid van een getuige - een ouder of partner. Aan de hand van een casus wordt aangetoond hoe zowel een in de ziekte-geschiedenis getraumatiseerd kind, als een getraumatiseerde ouder door dezelfde therapeut met EMDR behandeld kunnen worden, om beider coping met de ziekte-verschijnselen te herstellen en elkaar wederzijds te bekrachtigen en te versterken.

 

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Mariken Braber, Renske Leskes Kraan, Janine Rutten

  Voor het eerst in lange tijd treft u weer een varianummer aan, waarbij wij willen opmerken dat steeds vaker auteurs op eigen initiatief de weg naar ons tijdschrift weten te vinden. Het doel van ons tijdschrift, om een platform te zijn waarop kinder- en jeugdpsychotherapeuten en -psychologen vanuit uiteenlopende referentiekaders en signaturen, hun stem kunnen laten horen, vindt zo steeds meer invulling. Wij hopen dan ook dat dit stimulerend zal werken voor anderen die iets over hun werk willen schrijven. In dit nummer komen dan ook uiteenlopende facetten van ons werk aan bod. 

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Ouderlijke controle: wat doen ouders, met welk resultaat, en waarom?

  Pagina: 5-21

  Door: Karin Kloosterboer

  Een belangrijke functie van opvoeding is ervoor te zorgen dat het kind zich leert aanpassen aan de regels en omgangsnormen die gelden in de samenleving waarin het opgroeit. Ouders kunnen hun kind op veel verschillende manieren sturen (ouderlijke controle). In deze bijdrage worden de verschillende typen van ouderlijke controle toegelicht. Vervolgens komt de relatie tussen deze controle en het gedrag en de ontwikkeling van het kind aan de orde. Deze relatie wordt ook beïnvloed door de rol van het kind zelf, en contextuele, ontwikkelings- en crossculturele aspecten. We proberen daarna antwoord te geven op de vraag waarom ouders verschillen in de manier waarop ze controle uitoefenen. Ten slotte bespreken we de implicaties voor de hulpverlening.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: EMDR-behandeling bij ouders en hun chronisch zieke kind

  Pagina: 22-32

  Door: Frieda Aelen, Agnes Dommerholt

  In de klinische en ambulante behandeling van kinderen met een chronische ziekte moet er aandacht zijn voor posttraumatische stressklachten bij zowel het kind als de ouder, als gevolg van het ziekteproces van het kind. EMDR-behandeling van beiden in systeemverband, blijkt de klachten snel en effectief te verminderen. De verwer-king met EMDR vindt plaats in aanwezigheid van een getuige - een ouder of partner. Aan de hand van een casus wordt aangetoond hoe zowel een in de ziekte-geschiedenis getraumatiseerd kind, als een getraumatiseerde ouder door dezelfde therapeut met EMDR behandeld kunnen worden, om beider coping met de ziekte-verschijnselen te herstellen en elkaar wederzijds te bekrachtigen en te versterken.

   

  Lees het hele artikel gratis
 • De diepte in...

  Onderzoek naar de toepassing van therapievormen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

  Pagina: 33-46

  Door: Anneke van den Bosch

  Na een terugblik op de voorgeschiedenis wordt in dit artikel beschreven hoe de kinderkliniek van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het ErasmusMC-Sophia de afgelopen jaren heeft gezocht naar een manier om meer zicht te krijgen op de therapieën die kinderen individueel geboden worden. De onderzoeksmethode en de uitwerking van de gegevens past in de zienswijze, zoals die door Veerman e.a. (2005; 2006) ontwikkeld is en kan gezien worden als een eerste stap op de ‘effectladder'. Met de verzamelde gegevens worden kenmerken van de doelgroep en de aangeboden therapievormen beschreven. Het is de bedoeling in de toekomst een stap verder te zetten op de effectladder door zowel het therapieaanbod als het onderzoek daarvan te verbeteren door verdere specificatie.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Over de werkrelatie in een orthopsychiatrische kliniek

  Pagina: 47-61

  Door: Joes Hagendoorn

  De Fjord, een centrum voor orthopsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie in Capelle aan den IJssel, richt zich op de behandeling van jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar met psychiatrische problematiek, gedragsproblemen en drugsgebruik. De jongeren hebben veelal een langdurige hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Bij opname in De Fjord hebben de jongeren weinig vertrouwen in de eigen toekomst en weinig vertrouwen in de behandeling.

  In dit artikel wordt de werkrelatie tussen deze jongeren en hun behandelaren beschreven. Daartoe wordt eerst een korte schets gegeven van het behandelklimaat. Vervolgens wordt stilgestaan bij enkele theoretische kaders, het Competentiemodel en de Schemagerichte Therapie van Young. In een tweetal casusbesprekingen wordt beschreven hoe de diagnostiek, de behandeling en het bouwen aan de werkrelatie, vanuit het Competentie model en de Schemagerichte Therapie, bij deze jongeren vorm kan krijgen. Het uitgangspunt is het belang van het op vasthoudende en methodische wijze aangaan en onderhouden van een positieve en hartelijke werkrelatie.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift