Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

We moeten weer gaan spelen

Door: Frits Boer

Een terugblik op veertig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie laat zien dat de toename van het wetenschappelijk onderzoek veel kennis heeft gegenereerd. Helaas heeft dit nog niet geleid tot baanbrekende veranderingen in de behandeling van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten. De praktijk van de jeugdzorg is er door de enorme bureaucratisering in elk geval niet op vooruit gegaan. Het veld van de kinder- en jeugdpsychiatrie zou gebaat zijn bij een speelsere benadering en meer aandacht voor de rol die leeftijdgenoten spelen in de ontwikkeling van het kind. Aldus betoogt Frits Boer in de rede die hij vorig jaar november hield bij zijn afscheid als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees het hele artikel gratis
Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

De digitale puber

Door: Willem Heuves

De digitale wereld heeft een grote vlucht genomen. Voor kinderen en pubers zijn internet en de mogelijkheden van digitale contacten onmisbaar geworden en inmiddels uitgegroeid tot belangrijke ontwikkelingsbevorderende instrumenten. Deze ontwikkelingen brengen echter wel met zich mee, dat een aantal belangrijke waarden in onze samenleving zoals ‘privacy’ en ‘geestelijk eigendom’ door de pubergeneratie zal worden geherdefinieerd.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Chris Roosen

  Dit nummer opent met een artikel van Frits Boer. Hij heeft zijn carrière afgesloten met een rede, waarin hij terugziet op veertig jaar ontwikkeling binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij constateert dat bij de jeugdzorg een enorme bureaucratisering heeft plaatsgevonden, waardoor deze er niet op vooruitgegaan is. Hij pleit ervoor om binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie aan te sluiten bij de sterke kant van kinderen: weer meer te gaan spelen en de rol van leeftijdsgenoten in de ontwikkeling van het kind meer ruimte te geven. Een verrassend artikel met een frisse kijk op kinderen en jongeren.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: We moeten weer gaan spelen

  Pagina: 5-16

  Door: Frits Boer

  Een terugblik op veertig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie laat zien dat de toename van het wetenschappelijk onderzoek veel kennis heeft gegenereerd. Helaas heeft dit nog niet geleid tot baanbrekende veranderingen in de behandeling van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten. De praktijk van de jeugdzorg is er door de enorme bureaucratisering in elk geval niet op vooruit gegaan. Het veld van de kinder- en jeugdpsychiatrie zou gebaat zijn bij een speelsere benadering en meer aandacht voor de rol die leeftijdgenoten spelen in de ontwikkeling van het kind. Aldus betoogt Frits Boer in de rede die hij vorig jaar november hield bij zijn afscheid als hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.

  Lees het hele artikel gratis
 • Gratis: De digitale puber

  Pagina: 17-23

  Door: Willem Heuves

  De digitale wereld heeft een grote vlucht genomen. Voor kinderen en pubers zijn internet en de mogelijkheden van digitale contacten onmisbaar geworden en inmiddels uitgegroeid tot belangrijke ontwikkelingsbevorderende instrumenten. Deze ontwikkelingen brengen echter wel met zich mee, dat een aantal belangrijke waarden in onze samenleving zoals ‘privacy’ en ‘geestelijk eigendom’ door de pubergeneratie zal worden geherdefinieerd.

  Lees het hele artikel gratis
 • Integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag. Psychotherapie voor kinderen met visuele en ernstige verstandelijke beperkingen

  Pagina: 24-38

  Door: Carlo Schuengel, Paula Sterkenburg

  Sommige kinderen worden al jong heen en weer geslingerd tussen gezin, pleeg-gezin, ziekenhuis en zorginstelling. Zeker voor kinderen met ernstige visuele en verstandelijke beperkingen is het daardoor moeilijker om stabiele en veilige gehechtheidsrelaties op te bouwen. De primaire verzorger kan in dergelijke omstandigheden niet de veilige basis en veilige haven bieden die het kind nodig heeft om een veilige gehecht-heidsrepresentatie van de gehechtheidsfiguur te ontwikkelen. Ten gevolge hiervan worden deze kinderen steeds moeilijker te bereiken. Het bijsturen van gedrag wordt moeilijk omdat ze niet meer gevoelig zijn voor de goed- of afkeuring van hun opvoeders en verzorgers.

       De integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag (ITGG) is een psycho-therapeutische behandeling die ontwikkeld is voor kinderen met een visuele én een ernstige verstandelijke beperking bij wie sprake is van een geschiedenis van pathogene zorg. Deze therapie is effectief gebleken.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Adolescenten in beeld.

  De kracht van beeldende groepstherapie

  Pagina: 39-51

  Door: Elsbeth Voorhaar

  Uit recent onderzoek is gebleken dat de hersenen van adolescenten nog volop in ontwikkeling zijn en dat er tijdens de adolescentie sprake is van een groot herstellend vermogen. Een asynchrone ontwikkeling van de hersenen maakt dat prefrontale hersengebieden nog onvoldoende uitgerijpt zijn. Adolescenten zijn daardoor onvoldoende in staat om de impulsen en emoties te inhiberen. Dit artikel beschrijft hoe beeldende therapie gebruik kan maken van de creativiteit van de adolescent om deze emoties/impulsen te helpen kanaliseren en zo een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Hierin spelen een drietal pijlers een rol, namelijk: de identiteit, het systeem en de groepsdynamica. De methode en de rol van de therapeut wordt toegelicht, alsmede de kracht van de non-verbale ingang bij deze doelgroep.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift