Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

EMDR bij gezinnen met doven en slechthorenden

Door: Lieke Doornkate

In dit artikel wordt verslag gedaan van ervaringen met EMDR-behandelingen in een systemische context bij gezinnen met dove volwassenen. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode voor posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Veel horende cliënten hebben baat bij deze behandeling. Voor volwassenen is deze methode evidence-based. Beschreven wordt hoe dove mensen opgroeien, kenmerken en gebruik van de gebarentaal, hoe de dove cultuur wordt vormgeven en hoe psychische problematiek ontstaat en standhoudt. Dove mensen krijgen vier keer vaker te maken met psychische problematiek. De dynamiek binnen gezinnen met horenden en doven  en de  kans op scheefgroei, traumatisering en psychische problematiek wordt omschreven.

In de behandeling van psychische problematiek bij doven wordt gebruik gemaakt van reguliere technieken die aan de doelgroep aangepast moeten worden. Deze aanpassingen betreffen zowel de taal als de vorm van de therapeutische technieken. EMDR bij doven is goed mogelijk mits de taal wordt aangepast. Ook zullen communicatieve aspecten, zoals aanmoediging of verbalisering van emoties, op een andere wijze vormgegeven moeten worden. Opvallend in de ervaring met dove cliënten met een PTSS is dat dove cliënten de traumatische ervaring anders, meer in de fysieke herinnering, lijken op te slaan.

Aan de hand van het verhaal over een dove moeder met een horende dochter wordt duidelijk gemaakt dat EMDR goed werkt bij de dove moeder. Ook de horende dochter profiteert van een EMDR-behandeling. Tevens laat het verhaal zien dat doofheid een dusdanige impact heeft op het hele gezin, dat een systemische aanpak onmisbaar blijkt.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Alex Kolman, Chris Roosen

  Met gepaste trots kunnen we dit nummer van ons tijdschrift aan jullie aanbieden: er wordt een gevarieerd aanbod van onderwerpen behandeld, dat ons inziens veel leesplezier zal geven.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Samen en toch ook apart

  Systeemtherapie voor adolescenten en gezinnen: een aanzet tot integratie

  Pagina: 6-27

  Door: Bruno Hillewaere

  Dit artikel probeert antwoord te geven op enkele veelvoorkomende vragen in de therapeutische praktijk met adolescenten en hun gezinnen. De theoretische en praktische keuzes voor de antwoorden worden in het artikel toegelicht vanuit de context van een klinische behandeling voor adolescenten in het Psychotherapeutisch Centrum de Viersprong, Halsteren. Eerst wordt de evolutie toegelicht tegen de achtergrond van enkele belangrijke ontwikkelingen in de systeemtherapie, met name de overgang van het moderne naar het postmoderne paradigma. Daarna volgt de uitwerking van enkele ideeën uit deze postmoderne stromingen naar de concrete praktijk. Kern van het betoog is dat een integratie of een en/en-benadering zinvoller is dan een of/of-benadering.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Spelend Her-Stellen

  Pagina: 28-44

  Door: Monique Schirris

  In dit artikel wordt een methodiek beschreven om procesmatig gezinsdiagnostisch onderzoek toe te passen. Door middel van spel- en dramatechnieken wordt zichtbaar hoe het gezinsleven van het aangemelde kind is georganiseerd, zowel op hiërarchisch als op emotioneel en sociaal ontwikkelingsniveau. De begeleidende therapeuten leggen de nadruk op het verbeelden van en experimenteren met gewenste gedragsalternatieven. Positieve ervaringen in deze fase blijken de nood-zakelijke therapietrouw te vergroten. Het experimenteren met nieuw gedrag en het collectief nabespreken van alternatieve ervaringen helpt bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingsvaardigheden. In drie intensieve gezinsbijeenkomsten wordt ernaar toegewerkt dat alle gezinsleden een eigen haalbaar behandeldoel kunnen formuleren en zich hieraan gecommitteerd voelen.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: EMDR bij gezinnen met doven en slechthorenden

  Pagina: 45-61

  Door: Lieke Doornkate

  In dit artikel wordt verslag gedaan van ervaringen met EMDR-behandelingen in een systemische context bij gezinnen met dove volwassenen. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode voor posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Veel horende cliënten hebben baat bij deze behandeling. Voor volwassenen is deze methode evidence-based. Beschreven wordt hoe dove mensen opgroeien, kenmerken en gebruik van de gebarentaal, hoe de dove cultuur wordt vormgeven en hoe psychische problematiek ontstaat en standhoudt. Dove mensen krijgen vier keer vaker te maken met psychische problematiek. De dynamiek binnen gezinnen met horenden en doven  en de  kans op scheefgroei, traumatisering en psychische problematiek wordt omschreven.

  In de behandeling van psychische problematiek bij doven wordt gebruik gemaakt van reguliere technieken die aan de doelgroep aangepast moeten worden. Deze aanpassingen betreffen zowel de taal als de vorm van de therapeutische technieken. EMDR bij doven is goed mogelijk mits de taal wordt aangepast. Ook zullen communicatieve aspecten, zoals aanmoediging of verbalisering van emoties, op een andere wijze vormgegeven moeten worden. Opvallend in de ervaring met dove cliënten met een PTSS is dat dove cliënten de traumatische ervaring anders, meer in de fysieke herinnering, lijken op te slaan.

  Aan de hand van het verhaal over een dove moeder met een horende dochter wordt duidelijk gemaakt dat EMDR goed werkt bij de dove moeder. Ook de horende dochter profiteert van een EMDR-behandeling. Tevens laat het verhaal zien dat doofheid een dusdanige impact heeft op het hele gezin, dat een systemische aanpak onmisbaar blijkt.

  Lees het hele artikel gratis
 • De oplossingsgerichte organisatie

  Pagina: 62-72

  Door: Fredrike Bannink, Peter Stam

  In dit artikel wordt de visie van een oplossingsgerichte organisatie gepresenteerd. Hoe kunnen de organisatie en haar medewerkers het grootst mogelijke verschil maken voor hun cliënten? Enkele basisregels van het oplossingsgerichte denken en hun rol in een oplossingsgerichte organisatie worden besproken: netwerkgericht ontmoeten, vraaggericht organiseren, resultaatgericht meten en oplossingsgericht bejegenen. Bovenstaande basisregels worden als een systeemalgoritme (zwerm-intelligentie) beschouwd.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift