De VKJP publiceert haar dossier echtscheiding. In een speciaal themanummer van het VKJP-tijdschrift presenteren wetenschappelijk onderzoekers en specialisten uit de klinische praktijk het onderwerp ‘echtscheiding’ in de vele gedaanten die deze problematiek kent. Zo is er aandacht voor de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, het ouderschapsplan volgens het kind, school en echtscheiding, hoe ouderschap veerkracht kan bevorderen, ouderverstoting, echtscheiding in islamitische gezinnen, preventie, EMDR-therapie en het juridisch kader waarmee hulpverleners steevast te maken krijgen.

Perspectief van het kind
Uitgangspunt is steeds het perspectief van het kind en de handreiking aan jeugdhulpprofessionals om scheidingskinderen met zo min mogelijk schade door een traumatische periode van hun leven te loodsen. Het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie telt 284 pagina’s met bijdragen van onder anderen Inge van der Valk e.a. (samenstellers van de herziene Richtlijn), de Amerikaanse publiciste JoAnne Pedro-Carroll, methodiekontwikkelaars Justine van Lawick en Margreet Visser, onderwijsdeskundige Angelique van der Pluijm, onderzoeker en orthopedagoog Jennet Ahbouk, André Rouvoet als voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, en verschillende academische onderzoeksteams.
Akkerman: gastredacteur en auteur van 'Ouderschapsplan volgens het kind'.Als gastredacteur was betrokken Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst, klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen, en actief pleitbezorger van een hoog deskundigheidsniveau bij de hulpverlening aan scheidingskinderen. Akkerman bepleit de toepassing van evidencebased methodieken, de inzet van gekwalificeerde kinder- en jeugdpsychotherapeuten en veel meer invloed van het kind op de inhoud van het ouderschapsplan. 

Lees het interview met Marga Akkerman.

Het tijdschrift is gratis voor leden. De volledige inhoudsopgave is te vinden op de tijdschriftpagina's van deze website
Aanvragen van losse nummers kan bij het VKJP-secretariaat: info@VKJP.nl en 030 296 53 48.