Met een studiemiddag en een speciaal themanummer van het tijdschrift Kinder- & Jeugdspychotherapie besteedt de VKJP bijzondere aandacht aan positie van het kind bij echtscheiding. 

Akkerman: gastredacteur en adviseur.Hiermee delen de Commissie Ouderbegeleiding en de tijdschriftredactie een schat aan wetenschappelijk onderbouwde kennis met collega-professionals in de brede jeugdhulpverlening, gemeenten, bestuurders en juristen. Scheidingsexpert en VKJP-lid Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst speelt een actieve rol als gastredacteur en adviseur bij zowel het tijdschrift als de studiemiddag. De studiemiddag vindt plaats op 26 november 2020 in de Beurs van Berlage in Amsterdam en het themanummer Echtscheiding verschijnt half oktober.

Ouderschapsplan volgens het kind
Een keur aan deskundige auteurs heeft aan de speciale aflevering van het tijdschrift bijdragen geleverd over onder meer: preventie, diverse behandelingsmethoden, de herziene Richtlijn echtscheiding en problemen bij jeugdigen, school en echtscheiding, patronen in coparenting, het ouderschapsplan volgens het kind, ouderverstoting, emotioneel intelligent ouderschap, EMDR bij echtscheiding, echtscheiding in islamitische gezinnen, het groepsprogramma Kinderen uit de Knel en juridische aspecten van echtscheiding.
Leden ontvangen het themanummer gratis per post; niet-leden kunnen losse nummers aanvragen bij het secretariaat van de VKJP: info@vkjp.nl.