Het aantal jongeren dat is opgesloten in de JeugdzorgPlus is in 2021 afgenomen. In instellingen voor ‘gesloten jeugdzorg’ werden veertien procent minder jongeren geplaatst dan in 2020. Dat blijkt uit de zogenoemde Plaatsings- en uitstroomgegevens 2021 van Jeugdzorg Nederland.

Ook het totaal aantal jongeren dat in 2021 in gesloten instellingen verbleef is afgenomen – van 1.802 naar 1.584. Al vanaf 2018 daalt het aantal plaatsingen in de JeugdzorgPlus gestaag. “Dat is in lijn met onze ambitie om te voorkomen dat jongeren gesloten geplaatst worden”, aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland op zijn website. Timman denkt dat er meerdere oorzaken voor de daling zijn. “De zogeheten ‘specialistentafels’ waarbij netwerkpartners gericht zoeken naar alternatieven, zullen in elk geval een rol gespeeld hebben”, zegt hij. Ook worden alternatieven aangeboden voor de gesloten settings van JeugdzorgPlus, zoals de intensieve onderwijszorgvoorziening School2Care, waarover Sanne Pronk publiceerde in het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie (2022-1).

Tabel zorg en 'uitstroom' JeugdzorgPlus (bron: factsheet Jeugdzorg Nederland).

 

 

 

 

 

 

Hoe schadelijk opsluiting is voor jeugd, bleek in januari nog uit een onderzoek van Het Vergeten Kind, waarin onveilige situaties aan het licht kwamen. 87% van de opgesloten minderen wordt door begeleiders vastgepakt en op de grond geduwd, 78% wordt in een isoleercel opgesloten.  Door hun tijd in de gesloten instelling krijgt 76% er psychische klachten bij, zoals nachtmerries, angsten en flashbacks, zo bleek uit het onderzoek.

Bekijk de factsheet met plaatsingen en ‘uitstroom’ van Jeugdzorg Nederland.

Lees meer bij Jeugdzorg Nederland.

Lees meer over School2Care.

Lees het onderzoek van Het Vergeten Kind.