De Vereniging voor Psychologen (NVP) meldt verheugd dat systeemtherapie voor volwassenen is opgenomen in de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland en dus in bepaalde gevallen zal worden vergoed.

Dit besluit kan ook gunstig uitpakken voor kinderen die onder (gezins)behandeling zijn bij een kinder- en jeugdpsychotherapeut, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. De psychische zorg voor het kind wordt echter, zoals bekend is, door de gemeenten betaald; daar werd systeemtherapie over het algemeen al eerder als valide behandeling geaccepteerd.

Voorwaarden
Zorgverzekeraars Nederland stelt in de circulaire wel een fors aan tal voorwaarden en uitsluitingen. Met twee daarvan is de NVP het niet eens – directeur Astrid Nolet heeft de verzekeraars in een brief, ook namens de VKJP, verzocht om die punten aan te passen:

  • Systeemtherapie zou alleen worden vergoed als de therapeut als systeemtherapeut is geregistreerd bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie). Volgens die formulering zouden klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dan uit de boot vallen.
  • Systeemtherapie mag niet worden aangeboden als monotherapie. Het zou onderdeel moeten zijn van een multidisciplinaire behandeling. ‘Multidisciplinair’ is niet het juiste woord omdat vaak in dezelfde praktijk meerdere behandelingen worden aangeboden. De NVP verzoekt de verzekeraars om te nuanceren en dit bredere behandeling te noemen die wordt geduid in de geformuleerde doelen en een plan.

De verzekeraars stellen als voorwaarde dat de systeemtherapie evidencebased moet zijn, en de behandeling van volwassenen met gameverslaving, binge eating disorder, angststoornis, dwangstoornis, autisme, PTSS en persoonlijkheidsstoornis vallen niet onder de verzekering omdat de effectiviteit daarvan (nog) niet genoeg wetenschappelijk is onderbouwd.

Het systeem
Met ‘systeemtherapie’ wordt iets meer dan gezinstherapie bedoeld: kenmerk is dat belangrijke personen in de omgeving van de patiënt – zoals ouders, buren, familie, collega’s en vrienden – worden betrokken bij de therapie. De therapie besteedt veel aandacht aan de onderlinge relaties en interacties tussen deze personen. Hier heeft ‘het systeem’ – het gezin en de mensen in de omgeving – dus een andere betekenis dan in het dagelijks spraakgebruik.

Lees de ‘Actualisering ZN-circulaire’ van Zorgverzekeraars Nederland.
Lees de brief van de NVP aan Zorgverzekeraars Nederland.