Het Tijdschrift voor Psychotherapie opent zijn archief en vestigt de aandacht op enkele artikelen over vlucht, ballingschap en psychotherapie. Zo beheert het een nummer over cultuursensitieve psychotherapie, een artikel over de kwaliteitsnorm tolkgebruik uit 2020 en een verhandeling over immigratie, identiteit en het psychoanalytische proces. Het vluchtelingenthema wordt aangeboden in het e-learningprogramma dat aan het tijdschrift gekoppeld is. De kern van deze nascholing bestaat uit een artikel van Chris Noorduin en collega’s.

“Trauma in de hechtingssfeer”
Noorduin leidt het thema als volgt in: “Vluchtelingen vormen een kwetsbare groep wiens migratievorm gezien kan worden als een trauma in de hechtingssfeer. Dit kan de therapeutische relatie bemoeilijken of intensiveren. Tegelijkertijd kan de therapeutische relatie ook een belangrijke correctieve ervaring betekenen op dit vlak. Een beter begrip van de psychodynamiek van de vlucht en de hieruit voortvloeiende ballingschap zal bijdragen aan een kwalitatieve, transculturele psychotherapie.”

Tijdschrift 2 2022
In het tweede nummer dit jaar van het Tijdschrift voor Psychotherapie is aandacht voor een metaforische visie op psychotherapie-integratie. Ook dit onderwerp komt aan de orde in het e-learningdomein van het tijdschrift. Het uitblijven van een integratieve theorie wordt geanalyseerd aan de hand van een metaforisch begrippenkader, uiteengezet door de filosoof Stephen Pepper.

Meer informatie op de website van het Tijdschrift voor Psychotherapie.