De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) zoekt actieve leden die deel willen uitmaken van het bestuur, inhoudelijke commissies en de redactie van het wetenschappelijk tijdschrift 'Kinder- en Jeugdspsychotherapie'. Hun inzet is nodig om psychotherapie te behouden. Voor ieder kind.

De VKJP staat voor het behoud van de kinder- en jeugdpsychotherapie. De vereniging speelt in op de actuele ontwikkelingen rond het vak, de beroepspraktijk en de maatschappelijke omgeving daarvan; vast op de agenda staan een jaarlijks themacongres, een tweejaarlijkse wetenschappelijke conferentie over uitwisseling tussen wetenschap en praktijk, studiemiddagen, het vaktijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie en het onderhoud van registers met supervisoren en opleiders. De supervisorenopleiding is ongeëvenaard. En uiteraard werkt de VKJP samen met anderen als het gaat om de positionering van kinder- en jeugdpsychotherapeutisch handelen. Zo is de VKJP onderdeel van de P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

Het vak, ongeacht de professional
De VKJP komt op voor het vak kinder- en jeugdpsychotherapie, ongeacht de professional die het uitoefent: de psychotherapeut, kinder- en jeugdpsychiater, gz-psycholoog of orthopedagoog – werkzaam in in een organisatie of zelfstandig gevestigd. Immers, psychotherapie moet toegankelijk blijven voor ieder kind: als het echt moeilijk wordt, kun je niet zonder.

Vragen en reacties zijn welkom bij info@vkjp.nl

Bekijk de huidige samenstelling van bestuur, commissies en redacties.