De redactie heeft dan ook gemeend een themanummer te moeten wijden aan dit onderwerp. Om er een gevarieerd nummer van te maken, besloten we Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater bij het Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule, te vragen als gastredacteur. Zij heeft positief gereageerd en mee-gewerkt aan dit fraaie nummer dat bestaat uit zes artikelen en twee aanbevolens.

     In het eerste artikel ‘Kinderrechten als basis’ gaat Karin Kloosterboer, kinderrechtendeskundige van UNICEF Nederland, in op de rechten van het kind. Ze benadrukt dat gevluchte kinderen die in Nederland bescherming zoeken recht hebben op school, psychosociale hulverlening en andere gezondheidszorg.

     Elisa van Ee, klinisch psycholoog, jurist en onderzoeker, bespreekt de gevolgen van ouderlijke traumatisering op vluchtelingkinderen in haar artikel ‘Naar een veilige haven’. Zij gaat daarbij uit van een trauma- en gehechtheidsperspectief.

     In het artikel ‘Gezinnen gevlucht voor oorlog en geweld. Diagnostiek en behandeling’ gaat Trudy Mooren, klinisch psycholoog en onderzoeker, in op de ervaringen van kinderen en gezinnen die gevlucht zijn en de gevolgen die dat heeft.

     Het vierde artikel ‘Individuele traumatherapie geïntegreerd in een keten van zorg voor het hele gezin’ is geschreven door Katinka Haar, kinder- en jeugdpsychiater, en Irma Mollink, systeemtherapeut. Zij laten het belang zien van een geïntegreerde, cultuursensitieve zorg, waarbij de hulpverlener een luisterend oor heeft voor het lijden van het gezin en probeert te komen tot kracht en verbinding.

     Hans Rohlof, psychiater, psychotherapeut en onderzoeker, bespreekt vervolgens drie indrukwekkende casussen van jong adolescente vluchtelingen.

     Het laatste artikel ‘Kinderen geboren uit seksueel geweld; problematiek en behandeling’ is geschreven door Adriana Jasperse, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Julia Bala, klinisch psycholoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut, en Irma Hein. Zij gaan in op de meervoudige relatieproblemen die zich voordoen tussen moeders en hun uit verkrachting geboren kinderen, en bespreken verschillende behandelinterventies.

     Tot slot zijn er in dit nummer twee bijdragen in de rubriek Aanbevolen, van de hand van Renske Lekses-Kraan. De eerste aanbevolen ‘At Home in the World’ gaat over een documentaire die gemaakt is door de Deense regisseur Andreas Koefoed, waarin hij het leven weergeeft van vijf vluchtelingkinderen. In de tweede Aanbevolen ‘Meer over vluchtelingen op het internet’ worden allerlei websites besproken die voor u interessant kunnen zijn.

     We hopen van harte dat dit themanummer bijdraagt aan de zorg voor getraumatiseerde gevluchte kinderen en hun ouders.