Het eerste nummer van 2020 is een feit. De auteurs hebben mooie, interessante bijdragen geleverd. Als redactie wensen we u veel leesplezier. Tijdens de voorbereidingen van dit nummer bereikte ons het droevige nieuws dat onze eindredacteur Regine is overleden. Zij heeft jarenlang de redactie van het VKJP-tijdschrift ondersteund zodat er steeds weer een fraai, leesbaar nummer kwam. We staan bij haar stil in het in memoriam op de laatste pagina’s van dit nummer.
Het eerste artikel is geschreven door Mustafa Uriakhel. Dit artikel heeft hij geschreven in het kader van zijn opleiding tot klinisch psycholoog. Hij deed onderzoek naar de effecten van EMDR bij twaalf asielzoekers- en vluchtelingenkinderen. Ook bij deze doelgroep is het mogelijk om EMDR effectief toe te passen. Terughoudendheid om dit te doen lijkt onterecht. Uriakhel legt uit hoe, aan de hand van enkele casussen. Hij vertelt in het tweede artikel over zijn eigen ervaringen als vluchteling en komt tot leerzame lessen.
Paul Verhaeghe is een bekend psychiater en psychoanalyticus en hij heeft meerdere lezenswaardige boeken geschreven over ons vak. Het derde artikel is van zijn hand en gaat over het creëren van eigen aandoeningen in een samenleving. Stoornissen zijn niet universeel, biologisch, maar zijn sociale constructen die tot stand komen in een samenleving en die aan verandering onderhevig zijn. Wat betekent dit voor ons als individu en als psychotherapeut? ‘De geschiedenis van de waanzin’ van Michel Foucault vormt de basis voor zijn betoog.
In hun artikel schrijven Odette Brand-de Wilde en Sigrid Geertzema over groepsschematherapie bij adolescenten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Hoe ziet deze groepsschematherapie eruit en hoe kan het adolescenten helpen die te maken hebben met ingewikkelde persoonlijkheidsproblematiek? De auteurs gaan in detail in op de behandeling en maken daarbij gebruik van allerlei casuïstiek.
Henk Linse, onze eindredacteur, heeft een interview gehouden met Andrew Chanen over persoonlijkheidsstoornissen. Chanen, keynotespreker op ons vorige congres, stelt dat vroeg ingrijpen belangrijk is en dat het daarom noodzakelijk is om diagnoses te durven stellen, ook als het gaat om persoonlijkheidsstoornissen. Norah reageert hierop als ervaringsdeskundige en benadrukt juist het tegenovergestelde: druk geen stempel op een jongere. Floortje Scheepers ondersteunt haar hierin met haar artikel dat gaat over de kansen die je jongeren moet geven om zich te ontwikkelen tot uniek mens. Wees voorzichtig met het vroegtijdig stellen van een stoornis zoals een persoonlijkheidsstoornis. Als een jongere eenmaal zo’n stoornis heeft, dan komt-ie er moeilijk vanaf. Dit werkt juist stigmatisering in de hand.
De twee artikelen van Mirjam Putman en collega’s gaan over fasetherapie bij problematische gehechtheid bij kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. In het eerste artikel wordt uitgelegd wat fasetherapie is en welke effecten ermee kunnen worden bereikt bij kinderen die problemen hebben in de gehechtheid. Putman en haar collega’s onderzochten vijftien kinderen. Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit van de relatie tussen kind en ouder of verzorger na het volgen van de babyfase van de fasetherapie verbetert. In hun tweede artikel wordt aan de hand van een casus van een negenjarig meisje uitgelegd hoe die therapie in zijn werk gaat.
We sluiten af met vijf boekbesprekingen en het in memoriam. De boeken die besproken worden zijn achtereenvolgens GIT-PD in de praktijk, over Guideline-informed treatment for personality disorders, Het misverstand psychotherapie, When your mother has borderline personality disorder, a guide for adult children, Zelfregulatie bij jongeren met autisme en Van stoornis naar gave, een persoonlijk verhaal over de transformatie van bipolariteit. In de rubriek Aanbevolen geven we aandacht aan de rol van het RIVM bij het informeren van beleidsmakers over persoonlijkheidsstoornissen en andere geestelijke volksgezondheid.
Nogmaals veel leesplezier. Mocht u bezig zijn met een interessante behandeling of deze hebben afgerond, waarbij u denkt ‘dat was leerzaam en wellicht ook interessant voor collega’s’, aarzel dan niet en neem de pen ter hand. Wie weet staat uw naam straks ook in ons tijdschrift vermeld. Neem die uitdaging aan!