Margreet Visser en Justine van Lawick ontwikkelden 'Kinderen uit de knel'.

Het programma Kinderen uit de knel is een groepsbehandeling voor ouders die verwikkeld zijn in een conflictscheiding, voor hun kinderen en hun netwerk.
Het werken met ouders in hoog conflict is een grote uitdaging. Iedereen kan meegezogen worden in de destructieve strijdspiralen: de ouders zelf, de kinderen, het sociale netwerk, en ook professionals. In de jeugdzorg krijgen professionals veel te maken met deze problematiek, er is veel behoefte aan een effectieve aanpak. Het onderzoeksrapport Kinderen uit de knel is in 2019 herzien – de bevindingen zijn te lezen in hoofdstuk 3 van het herziene basisboek – en bevat gegevens over de effectiviteit.
Samenwerking met collega's is van groot belang. De auteurs Margreet Visser en Justine van Lawick zijn bereid collega's te adviseren en krijgen zelf ook graag suggesties van anderen. Door hun jarenlange ervaring met het groepsprogramma hebben ze meer zicht gekregen op de problematiek van hoog-conflictscheidingen, in de wandelgang vechtscheidingen genoemd. Dat geeft ze een beeld van de gevolgen voor kinderen en netwerk en het geeft ook inzicht in welke interventies wel en niet werken. Deze kennis passen ze toe bij families die om diverse redenen niet kunnen of willen deelnemen aan het groepsprogramma. Het programma blijft in ontwikkeling en het onderzoek gaat door.

Lees het tweede VKJP-tijdschrift van 2020 met meer informatie over echtscheidingen.