De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt, en wat er moet gebeuren als er klachten of geschillen zijn over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz geldt voor álle zorgaanbieders, behalve als hun zorg volgens de Jeugdwet wordt gefinancierd.
Zorginstellingen, zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers, verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen, psychotherapeuten en fysiotherapeuten, ze vallen allemaal onder deze klachtenwet. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet. De wet geldt zelfs voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Hierdoor kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) er beter op toezien dat er geen misstanden in deze sectoren voorkomen.

Wkkgz: niet voor jeugdhulp
De Wkkgz geldt niet voor aanbieders van diensten die vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden gefinancierd. Voor de inrichting van de klachtenregeling gelden in de Jeugdwet andere vereisten (zie artikel 4.1.9 en artikelen 4.21 t/m 4.23 van de Jeugdwet).
Anders dan bij de Wkkgz, stelt de Jeugdwet geen onafhankelijke klachtenfunctionaris verplicht. Bij de Wkkgz is een klachtencommissie niet meer verplicht, maar mag wel. Bij de Jeugdwet is een klachtencommissie juist weer wel verplicht. In de Wkkgz moet de zorgaanbieder zich aansluiten bij een externe geschillencommissie (die door de minister is erkend). De Jeugdwet stelt deze eis niet.

Raadpleeg de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg op overheid.nl

Lees de achtergrondinformatie van de overheid over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Lees meer over de Jeugdwet.