Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorg uit het zogenoemde ‘basispakket’, zoals dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van de basisverzekering en hebben een zorgplicht. Dat betekent dat alle verzekerden toegang moeten krijgen tot betaalbare zorg van goede kwaliteit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of verzekeraars zich houden aan alle normen, regels en voorwaarden.
Voor jeugdigen tot 18 jaar met psychische problemen geldt een andere wetgeving: de Jeugdwet.

Meer over de Zorgverzekeringswet is te vinden in het Dossier Wetgeving bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Raadpleeg de Zorgverzekeringswet op overheid.nl