Bericht in Het Parool van 10 september.De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid bevestigen dat het aanmeldingscentrum in Ter Apel niet veilig is voor kinderen. De IGJ slaat alarm en schreef een brief aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, na een bezoek van een inspectieteam aan Ter Apel. In de brief staat dat met name alleenstaande kinderen grote risico's lopen. De brief heeft een urgent karakter en bepleit onder meer dat kwetsbare kinderen naar een kleinschalige opvang met passende begeleiding moeten.

Door de humane ondergrens gezakt
Al veel eerder rapporteerde de Werkgroep Kind in azc dat de leefsituatie in ter Apel volledig door de humane ondergrens is gezakt. "De rechten van het kind worden niet gerespecteerd en het kind heeft absoluut geen stem binnen de hele keten", zegt een jeugdgezondheidszorgmedewerker ter plaatse. In het rapport staat dat, vanwege de tijdelijkheid van het verblijf, veel zorg voor kinderen niet wordt ingezet. Ter Apel mist een opvang voor de allerkleinsten en is absoluut geen veilige plek voor kinderen. De weinige zorg voor kinderen wordt geboden in dezelfde ruimte waar verslaafden – met bloed en messen – hun ruzies uitvechten.

Kind in azc
Het rapport Noodsituatie op noodlocaties van de Werkgroep Kind in azc verscheen al in juni. Diverse dagbladen en ook de VKJP berichtten erover op 20 juni. Recentere gebeurtenissen – maanden na noodkreten als deze – kwamen pas op gang na de interventie van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel.
De Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen UNICEF Nederland, War Child, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting de Vrolijkheid en Save the Children Nederland.

 

Lees de brief van de inspecties over de situatie in Ter Apel.

Lees meer op de website van de werkgroep.

Lees of download het onderzoeksrapport ‘Noodsituatie op noodlocatie’.

In september verschijnt het themanummer 'culturele diversiteit' van het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie, met veel aandacht voor vluchtelingenkinderen.