Henk Linse

Henk Linse is strateeg, redacteur en mediamaker. Hij is onder meer werkzaam voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP), de European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en voor verschillende andere organisaties in de jeugd-ggz en brede jeugdhulp.